Majetok

Majetok

Mapy  

Obrázky k nahliadnutiu (po kliknutí sa obrázok zväčší)

Obrázky na stiahnutie v plnej veľkosti

list-c-4.jpg (2,87MB)

list-c-3.jpg (5,28MB)

list-c-2.jpg (6,85MB)

list-c-1.jpg (8,67MB)

Listy vlastníctva

Majetok pozemkového spoločenstva :
 
LV katastrálne územie Nesluša:
 
LV katastrálne územie Dlhá nad Kysucou:
 
Majetok s.r.o. :