Kontakt

Kontakt

KOMPOSESORAT NESLUŠA pozemkové spoločenstvo
Sídlo : 023 41  Nesluša 171
IČO : 36 66 42 91
DIČ :  
V Ý B O R    
Výbor – Predseda : Ing. Peter Chovanec
Výbor – člen   Slávka Mäkká
Výbor – člen : Bc. Peter Janáčik
Výbor – člen : Ján Žabka
Výbor – člen : Ján Korman
DOZORNÁ  RADA    
Dozorná rada                  – Predseda : Ing. Vladimír Valjašek
Dozorná rada – člen : Mária Kyklošová
Dozorná rada – člen : Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Telefón/fax : 041/428 11 00
e-mail : komposesoratnes@gmail.com

 

 

KOMPOSESORAT NESLUŠA s.r.o
Sídlo : Nesluša 171
IČO : 36002402
DIČ : SK2020423790
Štatutárny zástupca : Ing. Peter Chovanec
Telefón/fax : 0908824001
e-mail : komposesoratnes@gmail.com
     
Odborný lesný hospodár : Ing. Ján RačekOprávnenie č. 156 – OLH/ 1996

Napíšte nám