Aktuality

Aktuality

Z dôvodu nutnosti spracovania veternej kalamity – termín Valného zhromaždenia sa prekladá na dátum 21. apríla 2018 s prezentáciou od 8.00 do 9.00 hod.

vlastníci môžu svojim e-mailom, cez web stránku pozemkového spoločenstva, poštou alebo osobne písomne priniesť do kancelárie návrh na doplnenie 2-och členov výboru a tento návrh najneskôr doručiť do 16.04.2018.

Evidenciu doručených návrhov bude spoločenstvo viesť v písomnej forme s uvedenými podielmi podporených kandidátov.